nix nix nix nix nix nix nix nix
Banner
nix
     duits
nix
     DENIES
 

Achtergrond

Denies werd in 2000 opgericht door drs. Bettina Fabich met als doelstelling de Duits - Nederlandse betrekkingen in het bedrijfsleven, op het terrein van bestuur/ politiek en instellingen/ organisaties, winstgevend te laten functioneren - d.w.z. van het overwinnen van obstakels, zoals de verschillen in taal, cultuur en randvoorwaarden - tot aan het ontstaan van een meerwaarde die men ook aanduidt als synergie. De achtergrond hiervan is haar vaste overtuiging, dat Nederland en Duitsland niet slechts in de export, maar ook mede in het professionele denken en doen dus op talrijke gebieden veel van elkaar kunnen profiteren. Afgezien van talloze fundamentele overeenkomsten in taal en cultuur, kunnen we ook van de verschillen veel van elkaar leren en gezamelijk, niet alleen tot geheel nieuwe oplossingen (synergie) in het bedrijfsleven komen maar ook aandacht schenken aan maatschappelijke,politieke en economische vraagstukken met betrekking tot onze toekomst.

Met de overeenkomsten in taal en cultuur als fundament, kunnen we door de verschillen - die er ook zijn - veel van elkaar leren en samen tot geheel nieuwe oplossingen (synergie) komen in het bedrijfsleven, maar ook m.b.t. maatschappelijke, politieke en economische vraagstukken van de toekomst.Overeenkomsten als basis - verschillen als kans

Duitsers en Nederlanders lijken in veel opzichten op elkaar. Dik Linthout († 2008), deskundige op het gebied van de Duits - Nederlandse taal en cultuur, heeft uitgezocht dat slechts 20% van de woorden uit de twee talen helemaal anders zijn. Dit is niet veel, maar je moet de talen wel goed kennen om te weten welke woorden dit zijn. Tevens vereisen uiteraard ook de verschillen in grammatica en uitspraak enige aandacht. Duitsers denken hierbij vooral aan de "chrrrr-klanken", die keelpijn veroorzaken en vooral geliefd zijn als er ook nog een "r" op volgt zoals in "schrijven". Het Duitse "sch" is bij Nederlanders trouwens ook niet erg geliefd. Je moet de taal dus leren, maar je kunt haar redelijk snel onder de knie krijgen.
Nog subtieler zijn de verschillen ten opzichte van het denken, handelen en ervaren van de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Juist vanwege de culturele overeenkomsten worden deze makkelijk over het hoofd gezien en misverstanden niet zelden opgevat als persoonlijke 'tekortkomingen' van de (gespreks)partner, wat uiteraard niet makkelijk bespreekbaar is. Het is van belang deze verschillen niet alleen boven water te halen om misverstanden te voorkomen, maar vooral ook omdat ze dan juist de bron van synergieontwikkeling kunnen zijn.Doelstelling

Denies heeft zich ten doel gesteld het fundament te leggen voor een vruchtbare Duits- Nederlandse communicatie en synergieontwikkeling op de werkvloer en daarbuiten. Met de overeenkomsten als vertrekpunt in onze taal- en communicatietrajecten, leren onze klanten snel de verschillen onder de knie te krijgen, en worden zo in staat gesteld het optimale rendement uit hun engagement in het buurland te halen. De meeste winst levert het op als ze dit in het kader van een bi-culturele coöperatie doen.
Van belang achten we verder dat onze trainingen door de klanten niet als werkbelasting, maar juist als een (taak)verlichting en plezier worden beleefd, waar je extra energie aan overhoudt.
Dat dit mogelijk kan zijn heeft onze professionelle ervaring met zulke uiteenlopende groepen als aannemers, uitvoerders, artsen, ambtenaren en anderen, in ons langjarig bestaan meer dan eens aangetoond.
Onze trainingen sluiten, net als een door de kleermaker gesneden maatpak, aan op de dagelijkse werkwijze en de belevingswereld van de deelnemers en/of hebben juist het karakter van een vrolijk bedrijfsuitje verbonden aan een leertraject.Aanbod

Naast de praktijkgerichte taal en communicatietrainingen bieden we projectbegeleiding, een cultuurprogramma en een vertaalservice aan. 
logo  
nix    
nix