nix nix nix nix nix nix nix nix
Banner
nix
     duits
nix
     DENIES
 

Cultuurverschillen: Van belemmering tot synergie!

Overeenkomsten als basis - verschillen als perspektief.

Het eerste contact is snel gelegd, maar wat zo makkelijk begon raakt soms snel in de knel.
Dit geldt zowel ten opzichte van juridische randvoorwaarden alsook met betrekking tot de interactie tussen Duitsers en Nederlanders. Wat er gezegd en gedaan wordt kan verschillend worden geïnterpreteerd. Misverstanden kunnen het gevolg hiervan zijn. Juist de bestaande overeenkomsten vertroebelen dikwijls het zicht op de verschillen.
Er zijn verschillende gebruiken in het dagelijkse doen en denken onder meer op zakelijk en bestuurlijk niveau. Deze kunnen tot een struikelblok worden als je er niet mee vertrouwd bent. Juist in deze verschillen zit echter ook de meerwaarde besloten, tenminste dan wanneer deze erkend, gerespekteerd en tot synergieontwikkeling worden benut.

Trainingsaanbod op maat

Met Denies Nederlands - Duits prestatievermogen optimaal benutten

In onze trainings en -coachingsprogrammas leert u de Duits - Nederlandse verschillen te onderkennen en optimaal te benutten. U ontdekt zelf het vermogen dat hierin besloten ligt en beslist bewust wat u ervan wilt integreren. Deze praktijkgerichte trainingen zijn mogelijk als groepstraining of als (individueel) coachingtraject. Bij voorkeur begeleidt Denies gemengde groepen (moederbedrijf Nederlands - Duitse dochter vv, cooperatiepartners en andere) omdat de verschillen in hun kontekst het beste 'ervaren' kunnen worden en er tegelijkertijd synergieeffecten uit kunnen ontstaan.

Het leren kennen van de ander houdt ook in jezelf en je eigen achtergrond (opnieuw) te ontdekken. Samen leren en samen iets (verder) ontwikkelen is de sleutel voor het succes van Duits-Nederlandse cooperaties.Binnenkort vindt u hier de uitgebreide tekst en ons aanbod!


 
logo  
nix    
nix