nix nix nix nix nix nix nix nix
Banner
nix
     duits
nix
     DENIES
 

Inschrijvingsvoorwaarden

1. Het cursusgeld dient uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus te worden voldaan.

2. Alleen schriftelijke annuleringen worden geaccepteerd. Bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de cursus, berekenen wij € 35,00 (excl. Duitse BTW) administratie kosten. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de cursus brengen wij 50% van het cursusgeld in rekening. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursus bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.

3. In geval u verhinderd bent bij aanvang van de cursus kunt u een vervanger sturen. Bij verhindering tijdens de cursus vervallen de verzuimde uren.

4. Bij verzuim is het volledige cursusgeld verschuldigd.

5. Denies is niet aansprakelijk voor einige persoonlijke en/of anderszins geleden schade van de deelnemers.

6. Verzekeringen zijn niet inbegrepen in het cursusgeld. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het aangaan van een verzekering voor bijvoorbeeld ziektekosten, ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid.

7. De deelnemer is aansprakelijk voor de door hem of haar veroorzaakte schade aan gebouwen, goederen ofpersonen.

8. Plaats voor rechtszaken: Oldenburg/Duitsland

Denies behoudt zich het recht voor de training, in bepaalde noodzakelijke gevallen, te annuleren. Het cursusgeld ontvangt u dan uiteraard meteen terug.


 
 
logo  
nix    
nix