nix nix nix nix nix nix nix nix
Banner
nix
     duits
nix
     nix Onze klanten over ons:
nix DENIES
nix Jan van de Molen
nix Waterschap Velt en Vecht
nix Coevorden

 

Inleidingen/ Kick offs

U wilt uw evenement laten starten of onderbreken door een leuke en levendige inleiding over "Duits - Nederlandse cultuurverschillen? Bettina Fabich vertelt op een anekdotische wijze over deze verschillen. Het verhaal is dusdanig aangepast aan de praktijk dat iedereen er iets in herkent en er hartelijk om kan lachen. In zulke verhalen ontkom je niet aan het gebruiken van stereotype plaatjes. Zodra de luisteraars echter een spiegel voorgehouden krijgen m.b.t hun eigen groep, dan hebben ze meteen door dat deze overdreven plaatjes slechts de uitersten van collectieve denk-en gedragspatronen zijn die geen recht doen aan "echte" mensen. Het zijn echter juist deze overdrijvingen welke de "AHA-effecten" tot stand brengen en een bewustzijn kweken voor de vaak subtiele verschillen tussen Duitsers en Nederlanders. En hier is het de spreekster om te doen: Te laten zien dat er verschillen zijn die tot misverstanden kunnen leiden, maar die je ook positief kunt benaderen, omdat juist hier ook de potentiele meerwaarde achter schuil gaat: de potentiele synergieeffecten!
De presentaties zijn uitermate geschikt als kick off voor Duits - Nederlandse projecten of het begin van samenwerkingsverbanden omdat ze aan de inhoud en de kontekst van de bijeenkomst aangepast kunnen worden.
Als het tijdsbestek en de opzet het toestaan, doet Bettina Fabich haar best de luisteraars interaktief bij haar presentaties te betrekken. De tijdens de inleiding opgewekte energie kan prima worden ingezet tijdens later plaatsvindende workshops en/of als extra stimulie voor een aansluitende borrel.Idealisme

Een van de reakties op de inleidingen van Bettina Fabich is vaak: "Dat was een leuk en vrolijk verhaal, maar dat wat u als mogelijkheid geschetst heeft is idealisme en heeft weing met onze dagelijkse praktijk van doen. De realiteit is complexer en vaak zijn we al lang blij, als het überhaupt in gang komt en redelijk loopt".
Uiteraard is het zo dat je een ideaal plaatje niet 1 op 1 naar de praktijk kunt vertalen. Maar je kunt het wel degelijk als abstracte doelstelling integreren in het projectplan en proberen deze zo dicht mogelijk te benaderen.
De meeste mensen die iets pushen, die een idee lanceren en nieuw product of dienstverlening in de markt willen zetten - bijvoorbeeld startende ondernemers- hebben in het begin een ideaaltypische voorstelling van hetgeen ze willen bereiken. Deze is vaak z'n enorme drijfsveer dat ze ondanks alle problemen, belemmeringen en drempels doorzetten en vaak geweldig presteren. Uiteraard moeten ze concessies doen en het ideale plaatje aanpassen aan de werkelijkheid, maar vaak is het resultaat van hun inspanning toch opzienbarend.
Zonder dit ideele plaatje als bron van energie, kracht en inspiratie zouden ze misschien veel minder hebben bereikt en zich sneller uit het veld hebben laten slaan.
Dit geldt evenzeer voor de optimale ontplooiing van het potentieel van (Duits - Nederlandse) coöperaties. Het is de kunst om alle betrokkenen te doordringen van de ideele doelstelling, zodat ze voor iedereen tot een sterke drijfsveer wordt. Vaak werkt het goed als een extra incentive verbonden wordt met het bereiken van deze in concrete termen onder woorden te brengende doelstelling.

Denies is u hierbij graag van dienst! Vraag een vrijblijvend gesprek aan. 
logo  
nix    
nix